media-iq

Het werken aan mediawijsheid binnen het onderwijs begint bij beleid. In dit beleid worden de overwegingen verwoord die hebben geholpen bij de totstandkoming van de richtlijnen en regels over bijvoorbeeld het gebruik van social media op school en het tegengaan van cyberpesten. Binnen het beleid wordt vorm gegeven aan korte en lange termijn doelen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van docenten op het terrein van mediawijsheid en het vaststellen van leerdoelen binnen de lesstof. 

Op projectbasis verbetert Media-iq gericht de kennis van docenten, leerlingen en ouders. Door middel van verschillende leuke projecten en workshops wordt de docent, leerling en ouder bewust gemaakt van de rol van media, wat te doen bij cyberpesten of hoe social media kan werken. Elk project en elke workshop is gericht op een specifiek en actueel thema en bestaat uit verschillende activerende werkvormen. 

Dankzij het opnemen van mediawijsheid in het beleid, wordt structurele aandacht voor dit belangrijke thema gewaardborgd. Voor docenten zal het gaan om ontwikkelingsdoelen en leerlingen zullen de nodige lesstof en begeleiding moeten krijgen. Door ouders te betrekken bij verschillende thema's vergroot je bovendien de ouderparticipatie en betrokkenheid. Met ouder- en informatieavonden worden ook ouders geprikkeld om, samen met de school, hun kinderen mediawijzer te maken.

media-iq: focus op mediawijsheid

media-iq

Altijd een actuele onderwijsvisie hebben in een veranderende maatschappij is de uitdaging voor elke onderwijsinstelling. Een centraal thema in het leven van veel leerlingen is het constant onderhouden van sociale contacten en het zoeken naar informatie die hen helpt bij hun ontwikkeling. Met bijna onbegrensde mogelijkheden op het gebied van media maakt dat er ook veel valkuilen zijn. Kinderen en jongeren bewust, kritisch en actief om te leren gaan met (sociale)media is noodzakelijk. Dat maakt van mediawijsheid een onmisbaar punt op de agenda.

De ontwikkelingen op het gebied van (sociale) media gaan ontzettend snel. Scholen proberen enerzijds om te gaan met vervelende situaties rondom bijvoorbeeld ‘cyberpesten’ en ‘sexting'.  Anderzijds liggen thema’s nog veel dichter bij de onderwijssfeer; denk hierbij aan het leren herkennen van betrouwbare of juist subjectieve - soms zelfs incorrecte - informatie, het ‘weten waar je mee bezig bent’  en  ‘weten hoe je informatie naar kwaliteit kunt beoordelen.’

In de kerndoelen van het onderwijs wordt daarom veel verwezen naar mediawijsheid. Media-iq is graag uw gids in het ontwikkelen van beleid, het realiseren van concrete leerdoelen en het verzorgen van relevante ouderavonden. Media-iq maakt mensen mediawijs!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek; wij maken u graag mediawijzer.