Ouderavond Zone College Twello

Samen met Francien Regelink een ouderavond mogen verzorgen rondom het thema sociale media. Voor de pauze het ervaringsverhaal van Francien. Na de pauze de ins en outs van sociale media, waarom het zo aantrekkelijk is voor de jeugd en hoe hier mee om te gaan in je opvoeding.  Een aantal reacties van aanwezige ouders:

'Zinvolle en leerzame avond!'
'Goed verhaal, boeiend verteld, jammer dat er zo weinig tijd was.'
'Zeker wat geleerd vanavond!'

Gastlessen Entree

In twee blokuren heb ik de leerlingen van Thorbecke Entree in Zwolle bewust gemaakt van de media die om ons heen zijn. Hoe we deze gebruiken, in kunnen zetten en waar we op moeten letten. Twee verschillende klassen hebben de informatie verwerkt in een vlog opdracht waarmee ze lieten zien dat ze de opgedane kennis ook kunnen presenteren en toepassen. Leuke, positieve lessen met ruimte voor gesprek en discussie. Mooi om de verhalen van de leerlingen zelf te horen, waardevol om aandacht aan te besteden.  
Ouderavond Jenapleinschool Zwolle

Wat is nou precies mediawijsheid en hoe ga je hier mee om in je opvoeding? 
Wat aan de orde kwam tijdens de avond waren de keuzes die je als ouders maakt. Wel of geen telefoon? En zo wel, vanaf welke leeftijd? En hoe zorg je ervoor dat je kind niet buiten de groep valt door de keuzes die je maakt? Deze keus maak je als ouder weloverwogen en het is prettig als we elkaars keuzes hierin zo veel mogelijk respecteren.

Het belangrijkste bij media-opvoeding blijft dat je het goede voorbeeld geeft. Laat zien aan je kinderen welk gedrag jij graag wil zien, bijvoorbeeld geen telefoon bij het eten. Of heb volle aandacht als je kind wat wil vertellen, zij zien immers niet dat je een belangrijke mail leest in plaats van een spelletje doet. Daarnaast is het verstandig om regels te maken, op het gebied van schermtijd, welke spelletjes ze spelen, maar vooral ook wanneer ze een telefoon krijgen over hoe ze deze mogen gebruiken. En zorg dat je betrokken blijft, vraag eens naar wat ze allemaal doen en leuk vinden en toon daarin oprechte interesse.

Een avond vol verschillende onderwerpen met veel gesprek en interactie. 

 

Ouderavond sociale media - Coevorden

Voor de Nieuwe Veste in Coevorden heeft media-iq een ouderavond verzorgd voor de ouders van de brugklassen BBL, KBL en TL. De avond begon met een stukje theorie over hoe sociale media gebruikt worden en waarom. Vervolgens hebben we naar een aantal populaire apps gekeken en hebben we gesproken over cyberpesten, hoe je je puber kunt begeleiden bij het mediawijs omgaan met (sociale) media. De avond werd positief ontvangen door de aanwezige ouders en docenten van de school. 

Een van de docenten:  
'Zelfs ik heb weer wat geleerd.'

 


Workshop digitale geletterdheid - Landstede VO studiedag

Een aantal reacties van aanwezige collega's:

'Leuk en dynamisch en ogen openend!'

'Ik heb een onderwijskunde module van 10 weken gevolgd over 21e eeuwse vaardigheden, waarna ik het nut en de toepasbaarheid niet inzag. Na deze 1,5 uur zie ik beiden zeker wel! Dank daarvoor!'

'Super interessant omdat je erop gewezen wordt dat je minder weet dan je denkt, vanwege de interactieve werkvorm.'

'Snel, interactief, duidelijk, leerzaam!'

 

Informatieochtend media opvoeding

In de week van de opvoeding heb ik voor Travers Welzijn een ochtend mogen invullen over media opvoeding aan een multiculturele groep moeders. Het thema was opvoeden en media. Hoe begeleid je je kinderen of kleinkinderen in hun mediagebruik. Welke apps zijn geschikt voor jonge kinderen, schoolkinderen of pubers. 

Een leuke ochtend waarin er veel ruimte was voor vragen uit de groep. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en er is veel van en met elkaar geleerd. 

 

Ouderavond gastouderbureau

Voor een gastouderbureau uit Vollenhove heeft media-iq een avond verzorgd over het verantwoord gebruiken van media binnen het gastouderschap. Aan de hand van duidelijke voorbeelden van geschikte media hebben we gesproken over een goede balans tussen online en offline. Welke regels je stelt en waarom je die hanteert en hoe je dat uitlegt aan je klanten. Een avond vol gesprek en discussie over verantwoord gebruik. Mooi om te zien dat iedereen zijn eigen, goed doordachte keuzes maakt. Alle aanwezige gastouders zijn elk op hun eigen manier bezig met media binnen het werk.