Online ouderavond Zone College Twello

Leonie Pietersen van media-iq heeft ons door de media jungle geleid.
Ze vertelde op een leuke interactieve manier over digitale onderwerpen zoals challenges, digitale platformen, fake news en fake foto's.
Ook benoemde ze het belang van digitaal alert blijven als het gaat om privacy en veiligheid. Verder hebben we stil gestaan bij de effecten van het thuis werken en het online les volgen.
Een belangrijke boodschap die ze meegaf – verbieden heeft geen zin, zorg ervoor dat uw kind naar u toe komt, maak het bespreekbaar maar zonder oordeel.


- Diane Kokke - Ouder Advies Commissie Zone College Twello -


Training digitale geletterdheid - de Stadkamer


De teams Wetenschap & Techniek, Media & Taal, Cultuureducatie en de mediacoaches heb ik bij mogen praten op het gebied van digitale geletterdheid. Wat speelt er, welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak en hoe gaan shcolen hier mee om. De wens was om in beeld te krijgen wat digitale geletterdheid precies inhoudt, om dit vervolgens zo goed mogelijk terug te laten komen in het aanbod van de Stadkamer. 
Aan het eind een erg waardevolle brainstorm en mensen die er gelijk me aan de slag willen. Wordt vervolgd.

Gastlessen  - OBS de Campherbeek

Leonie heeft aan onze groepen 7 en 8 lesgegeven over social media: cyberpesten & sexting/grooming.

De aanleiding van de gastles was een ouder die zich zorgen maakte over de mediawijsheid van haar eigen kind, maar ook van diens klasgenootjes. Via de Stadkamer kwamen we bij Leonie terecht en daar hebben we geen spijt van gehad!
Het contact vooraf ging op een fijne manier. Er werd een duidelijke beginsituatie vastgesteld waarop de onderwerpen zouden aansluiten.
Leonie gaf op een prettige manier leiding. De kinderen waren geboeid door de les en bleven dat ook door interactieve werkvormen, vragen die ze konden stellen of meningen die ze konden delen. Hoewel we heftige onderwerpen hebben besproken, ben ik ervan overtuigd dat ze op een zorgvuldige manier zijn aangeboden.

Ik zou Leonie aanbevelen voor andere PO-scholen.


- Jan Janssen - Leerkracht groep 8 -


Gastlessen - CBS de Zuidster

Twee ochtenden gewerkt met groep 6/7 en groep 8 van de Zuidster. Zij wilden graag aan de slag met mediawijsheid, algemene kennis, bewustwording en omgang met elkaar op WhatsApp en andere media. Super mooie ochtenden, waarin veel ruimte was voor goede gesprekken met de kinderen en leerkrachten. 
De beide klassen hebben aan het eind van de ochtend samen afspraken geformuleerd om het leuk te houden op sociale media. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in een poster en hangen op een mooie plek in het lokaal.
De leerkrachten waren enthousiast over de ochtend en gaven terug heel tevreden te zijn met de invulling en gekozen werkvormen. 

Training - Jeugd & media Travers Welzijn

Voor het verbreden en verdiepen van onze kennis op gebied van social media/media wijsheid hebben wij als groep Jeugdwerkers uit Zwolle een training gevolgd bij Leonie. Het voornaamste doel hierbij was om meer te weten te komen over de inhoud van social media; welke apps worden gebruikt/wat kan je hier allemaal mee en wat is er voor ons, als jeugdwerkers, nodig om te weten. 
Leonie heeft ons hier ontzettend veel nuttige en bruikbare informatie over kunnen geven, die wij direct weer toe kunnen passen in ons werkveld. Zij heeft ons laten zien wat de belangrijke punten zijn in het gebruik van social media door kinderen, waar we op moeten letten en kinderen in moeten ondersteunen. 
Een ontzettend informatieve training dus, waarin we handvaten hebben gekregen om in gesprek te gaan met kinderen over hun social media gebruik, waarbij we voldoende zicht hebben op de aspecten waar we rekening mee moeten houden. Zo kunnen we kinderen ondersteunen in het maken van juiste keuzes en er op een passende manier voor hen zijn wanneer het niet gaat zoals ze zelf verwachten. 

- Elise Tees, Travers Welzijn - 


Ouderavond - Zone College Twello

Samen met Reijer-Jan van 't Hul van Buro Schoolwerk een ouderavond mogen verzorgen rondom het thema pubers en sociale media. Voor de pauze een inkijkje in het puberbrein door Reijer-Jan. Na de pauze de laatste trends op het gebied van sociale media, waarom pubers ze zo graag gebruiken en waar je op moet letten bij de opvoeding van diezelfde puber. 

Een aantal reacties van aanwezige ouders:

'Mooi verhaal, je neemt de angst wat weg!'
'Net zo goed als vorig jaar.'
'Informatieve avond, veel geleerd.'

 

Ouderavond - Jenapleinschool

In de week van de mediawijsheid, met als thema 'Aan of uit', een avond gevuld met informatie, tips en gesprekken. We hebben de wereld van onze kinderen verkend en bekeken hoe je hier als ouder mee om kan gaan. Gezondheid en richtlijnen voor schermtijd zijn voorbij gekomen alsook hoe je hier thuis mee om kunt gaan.

Vanuit de ouders kwamen een aantal vragen en er er was veel interactie. Een geslaagde informatieve avond. 


Gastlessen - Thorbecke Entree

"Leonie is afgelopen maand wederom bij ons in de Entree-klassen geweest van Thorbecke Scholengemeenschap voor twee bloklessen over social media en online contact. Deze lessen passen binnen het domein Burgerschap Sociaal Maatschappelijk.
     Ook dit jaar waren de leerlingen geboeid aan het werk met de onderdelen Online privacy, Sexting en het aanmaken van Veilige wachtwoorden.
     Omdat Leonie zelf docent is weet zij wat werkt in een leerlingengroep. Ze weet in te tappen op wat er speelt bij hen, en daarmee weet ze echt contact te maken. Hiernaast voelt ze welke reactie ze kan gebruiken in haar les, en welke gedrag ze kan negeren. Dit is een echte pre als het gaat om het gebruik maken van gastlessen.
     Na de twee bloklessen hebben de leerlingen als eindopdracht gekregen om in tweetallen, aan de hand van een voorbereidingsformulier, een vlog te maken over een van deze onderwerpen. Spannend en zeer leerzaam.
     Met een grote glimlach zie ik mijn leerlingen oefenen met competenties als samenwerken, plannen & organiseren en communiceren.
     De vlog maakt dat het eindresultaat van de opdracht altijd een eerlijk en leuk product is van de leerling, waarbij ze vaak tegenslagen hebben overwonnen en hier hun leermomenten uit hebben kunnen halen." 


- Sido Hoxe - Docent Entree


Gastlessen - de Zuidster

Voor groep 5 tot en met 8 heb ik gastlesen mogen verzorgen rondom verschillende thema's. We hebben gewerkt aan thema's als reclame, online communicatie en sociale media. Interessante gesprekken en leuke reacties van kinderen en leerkrachten. 


Workshop - Landstede Sport & Bewegen

Waarom zijn smartphones en sociale media zo ontzettend aantrekkelijk voor onze studenten? Tijdens een workshop smarphones en sociale media heb ik collega's wegwijs gemaakt in de aantrekkingskracht van sociale media. We zijn aan het denken gezet over ons wereldbeeld en dat van onze student en we hebben kritisch gekeken naar ons handelen. Wat werkt wel? En wat werkt niet? En is dit voor iedereen hetzelfde?


Thema avond - KBS de Wingerd Zwolle

Mediawijs opvoeden in een digitale wereld. Een thema avond ter introductie van het thema. Tijdens de avond hebben we gesproken over de trends, de valkuilen, uitdagingen en richtlijnen wat betreft gezondheid. 

'Eigenlijk direct van de eerste slider zaten mensen figuurlijk op het puntje van hun stoel. Verbazing, nieuwe ideeën, schrik, allerlei emoties kwamen voorbij, maar dat wist je heel mooi in goede banen te leiden.'
- Hélène Grijsseels - directrice KBS de Wingerd


Ouderavond - Zone College Twello

Samen met Francien Regelink een ouderavond mogen ivullen over sociale media. Voor de pauze het ervaringsverhaal van Francien (Te lezen in haar boek: Francien, laat je tieten nog eens zien). Na de pauze de ins en outs van sociale media, waarom het zo aantrekkelijk is voor de jeugd en hoe hier mee om te gaan in je opvoeding.  Een aantal reacties van aanwezige ouders:

'Zinvolle en leerzame avond!'
'Goed verhaal, boeiend verteld, jammer dat er zo weinig tijd was.'
'Zeker wat geleerd vanavond!'


Informatieochtend - Kids & Koffie Zwolle

In Holtenbroek Zwolle organiseert Kids & Koffie elke eerste vrijdag van de maand een koffie ochtend met een thema voor moeders van voornamelijk jonge kinderen. Ik heb de aanwezige moeders wat verteld over het gebruik van media in huis en het opvoeden in een wereld vol media.
Een mooie, interactieve ochtend waarin we veel van en met elkaar hebben geleerd. Gesproken over de verschillende aanpakken. Daarnaast heb ik vanuit mijn idee als mediacoach wat verteld over wat gezond en verstandig is. 
Gastlessen - Thorbecke Entree

In twee blokuren heb ik de leerlingen van Thorbecke Entree in Zwolle bewust gemaakt van de media die om ons heen zijn. Hoe we deze gebruiken, in kunnen zetten en waar we op moeten letten. Twee verschillende klassen hebben de informatie verwerkt in een vlog opdracht waarmee ze lieten zien dat ze de opgedane kennis ook kunnen presenteren en toepassen. Leuke, positieve lessen met veel gesprek en discussie. Mooi om de verhalen van de leerlingen zelf te horen, waardevol om aandacht aan te besteden. 

 Ouderavond -  Jenapleinschool Zwolle

Ouderavond in de week van de mediawijsheid. Wat is nou precies mediawijsheid en hoe ga je hier mee om in je opvoeding? 
     Wat aan de orde kwam tijdens de avond waren de keuzes die je als ouders maakt. Wel of geen telefoon? En zo wel, vanaf welke leeftijd? En hoe zorg je ervoor dat je kind niet buiten de groep valt door de keuzes die je maakt? Deze keus maak je als ouder weloverwogen en het is prettig als we elkaars keuzes hierin zo veel mogelijk respecteren.
     Het belangrijkste bij media-opvoeding blijft dat je het goede voorbeeld geeft. Laat zien aan je kinderen welk gedrag jij graag wil zien, bijvoorbeeld geen telefoon bij het eten. Of heb volle aandacht als je kind wat wil vertellen, zij zien immers niet dat je een belangrijke mail leest in plaats van een spelletje doet. Daarnaast is het verstandig om regels te maken, op het gebied van schermtijd, welke spelletjes ze spelen, maar vooral ook wanneer ze een telefoon krijgen over hoe ze deze mogen gebruiken. En zorg dat je betrokken blijft, vraag eens naar wat ze allemaal doen en leuk vinden en toon daarin oprechte interesse.
     Een avond vol verschillende onderwerpen met veel gesprek en interactie. 

 

Ouderavond sociale media - De Nieuwe Veste Coevorden

Voor de Nieuwe Veste in Coevorden heb ik een ouderavond verzorgd voor de ouders van de brugklassen BBL, KBL en TL. De avond begon met een stukje theorie over hoe sociale media gebruikt worden en waarom. Vervolgens hebben we naar een aantal populaire apps gekeken en hebben we gesproken over cyberpesten, hoe je je puber kunt begeleiden bij het mediawijs omgaan met (sociale) media. De avond werd positief ontvangen door de aanwezige ouders en docenten van de school. 

Een van de docenten:  
'Zelfs ik heb weer wat geleerd.'

 


Workshop digitale geletterdheid - Landstede VO studiedag

Een aantal reacties van aanwezige collega's:

'Leuk en dynamisch en ogen openend!'

'Ik heb een onderwijskunde module van 10 weken gevolgd over 21e eeuwse vaardigheden, waarna ik het nut en de toepasbaarheid niet inzag. Na deze 1,5 uur zie ik beiden zeker wel! Dank daarvoor!'

'Super interessant omdat je erop gewezen wordt dat je minder weet dan je denkt, vanwege de interactieve werkvorm.'

'Snel, interactief, duidelijk, leerzaam!'

 

Informatieochtend media opvoeding - Travers Welzijn

In de week van de opvoeding heb ik voor Travers Welzijn een ochtend mogen invullen over media opvoeding aan een multiculturele groep moeders. Het thema was opvoeden en media. Hoe begeleid je je kinderen of kleinkinderen in hun mediagebruik. Welke apps zijn geschikt voor jonge kinderen, schoolkinderen of pubers. 
     Een leuke ochtend waarin er veel ruimte was voor vragen uit de groep. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en er is veel van en met elkaar geleerd. 

 

Ouderavond - J/M Kinderopvang

Voor een gastouderbureau uit Vollenhove heb ik een avond verzorgd over het verantwoord gebruiken van media binnen het gastouderschap. Aan de hand van duidelijke voorbeelden van geschikte media hebben we gesproken over een goede balans tussen online en offline. Welke regels je stelt en waarom je die hanteert en hoe je dat uitlegt aan je klanten. Een avond vol gesprek en discussie over verantwoord gebruik. Mooi om te zien dat iedereen zijn eigen, goed doordachte keuzes maakt. Alle aanwezige gastouders zijn elk op hun eigen manier bezig met media binnen het werk. 
 

Informatieavond Vlog Kids - Travers Wezlijn

"De informatie avond Mediawijsheid zoals wij hem aan ouders van onze jeugd hebben verstrekt, was erg waardevol.
     Het doel om ouders te inspireren, informeren en attenderen op nieuwe ontwikkelingen en dimensies binnen de digitaliserende wereld is meer dan voldoende behaald.
     Leonie als spreker, leerkracht, ervaringsdeskundige én als ouder is uiterst professioneel, geschikt en . Tevens weet ze goed vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te benaderen, ongeacht voor welke leeftijdsgroep. Zo leer je door andere ogen naar het thema te kijken, wat erg waardevol is wanneer je het thema eigen wilt maken.
     De inhoud is sterk, progressief, open minded en opent dialoog. Ik zelf heb mijn kennis en inzichten op kunnen poetsen tijdens de informatie avond.
     De positieve respons van ouders is een goeie maatstaf geweest voor hoe waardevol zij het hebben beschouwd. Graag kijken wij met Leonie naar andere mogelijkheden om onze wijkbewoners te informeren, te prikkelen en bewuster te maken in een steeds harder en dieper digitaliserende wereld."


- Iwan van Zon - Jeugdwerker

 

Ouderavond mediawijsheid - Het Carolus Clusius College
 

"Een zaal boeien en activeren: Leonie kan het. Als Nationaal Media Coach heeft Leonie een thema-avond over mediawijsheid verzorgd op verzoek van de ouderraad van het Carolus Clusius College in Zwolle. Met succes, het was een waardevolle avond. Niet alleen voor mij persoonlijk, als moeder van een zoon voor wie de smartphone een basisbehoefte is, maar voor veel aanwezige ouders, zo bleek uit de reacties.
     Met humor wist ze zelfs doorgewinterde sociale mediagebruikers nog te boeien en informeren over de laatste trends. Door haar kennis over het gebruik van verschillende media en als docent weet ze wat er leeft onder jongeren, wat de voordelen maar ook de valkuilen en gevaren zijn, juist voor deze doelgroep. Ze geeft tips over veiligheid en hoe je met je kind in gesprek gaat en blijft. Maar op meerdere vlakken is ze deskundig.
     De positieve respons die de ouderraad na afloop ontving bevestigde dat Leonie mensen aan het denken heeft gezet en adviezen opgevolgd zijn. Een geslaagde avond!"


- Jessica van Dijk - Ouderraad Het CCC