Media-iq is de naam waarmee ik, Leonie Pietersen, werk als zelfstandig mediacoach. Ik werk sinds 2008 als docent Engels binnen het voortgezet onderwijs en het MBO. 

Vanuit een oprechte interesse in de veranderende wereld en de invloed die dat heeft op mijn leerlingen, heb ik in 2011 de opleiding tot mediacoach gevolgd. Alle kennis die ik daar heb opgedaan pas ik toe binnen mijn lespraktijk. Ik geef al 10 jaar met veel plezier les leerlingen in verschillende fases in hun schoolloopbaan. In die 10 jaar heb ik mijn coachende vaardigheden ontwikkeld. Ook heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van media binnen mijn reguliere lessen.

Het thema digitale geletterdheid en met name mediawijsheid zijn een bron van inspiratie voor lessen, trainingen en ouderavonden. Vanuit mijn didactische en pedagogische kwaliteiten heb ik een hoge standaard voor al mijn activiteiten. 

De opkomst en ontwikkeling van de smartphone, tablet, allerlei sociale media en een steeds toegankelijker internet volg ik op de voet. Onderzoeken die de relatie tussen sociale mediagebruik en de gemoedstoestand van mensen beschrijven lees ik ook met plezier. Ik houd me bezig met de laatste ontwikkelingen en ga regelmatig het gesprek aan met de ervaringsdeskundigen die ik in de klas heb. Waarom bepaalde apps populairder zijn dan andere is soms voor mij een raadsel, maar dat weten mijn leerlingen vaak goed uit te leggen. Ik bespreek alles open, eerlijk en zonder oordeel in de lessen, ik stel kritische vragen en probeer leerlingen aan het denken te zetten.

In onze huidige maatschappij is het belangrijk om een kritische houding te hebben, je eigen mening te vormen en bepalen wat jij zelf belangrijk vindt. Er van uit gaan dat deze vaardigheden zonder oefening vanzelf tot stand komen is naïef. Hier kun je en moet je op trainen. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen veel aan hebben in hun toekomst en ik vind het dus ook essentieel om hier aandacht aan te besteden.

Mijn insteek is altijd positief, in verbieden en afschermen zie ik weinig. Ik wil mijn leerlingen voorbereiden op hún toekomst en ben ervan overtuigd dat we hen dus moeten leren omgaan met onze sterk gemedialiseerde wereld. Vanuit een positieve grondhouding wil ik hen een kritische blik en een bewustzijn laten ontwikkelen waarmee ze verder komen in de maatschappij.